image1 image2 image3

Aktywna tablica

 MIĘDZYSZKOLNA SIEĆ WSPÓŁPRACY

   Realizacja Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”

    Głównym celem powołania do życia międzyszkolnej sieci współpracy jest wymiana informacji i dzielenie się dobrymi praktykami w zakresie wykorzystywania technologii informacyjnej i związanych z nią nowoczesnych narzędzi dydaktycznych na zajęciach lekcyjnych w celu podniesienia jakości pracy szkoły i zwiększenia efektywności procesu nauczania we wszystkich tych placówkach.

   Oprócz spotkań dyskusyjnych odbywać się będą również spotkania robocze, w czasie których członkowie sieci uczestniczyć będą w obserwacji zajęć przeprowadzanych z wykorzystaniem narzędzi pozyskanych przez szkoły w ramach programu „Aktywna tablica”. Każde obserwowane zajęcia zostaną podsumowane na panelu dyskusyjnym, w trakcie którego analizowany będzie ich przebieg z naciskiem na mocne i słabe strony.

   Dzięki tak zorganizowanej współpracy możliwe będzie nie tylko wyciągnięcie wniosków, ale przede wszystkim opracowanie rekomendacji dla dalszej współpracy.

   Każda ze szkół tworzących sieć w ramach programu „Aktywna tablica” wzbogaciła swoją bazę o inne narzędzia pracy. Dzięki temu nauczyciele będą mogli zaobserwować pracę w oparciu o różnorodne narzędzia, tj.:

 •     monitory interaktywne
 •     tablice interaktywne różnego typu – z projektorami krótkoogniskowymi i tradycyjnymi.


Sieć współpracy "Czechowice-Dziedzice"


Do realizacji programu Rządowego, w ramach sieci współpracy,  przystąpili nauczyciele z następujących szkół w Czechowicach-Dziedzicach:

 •     Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1; koordynator - Joanna Bobiec,
 •     Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2; koordynator - Paulina Chlebek,
 •     Szkoła Podstawowa nr 3;                koordynator - Monika Maciejowska,
 •     Szkoła Podstawowa nr 6;                koordynator - Katarzyna Gandorska,
 •     Szkoła Podstawowa nr 7;                koordynator - Anna Perłowska,
 •     Szkoła Podstawowa nr 8;                koordynator - Mariola Paluszek,
 •     Katolicka Szkoła Podstawowa;        koordynator - Bartłomiej Nowak.


W ramach WDN uczestnicy sieci będą dzielić się zdobytą wiedzą i doświadczeniem z pozostałymi członkami Rady Pedagogicznej tak, aby w następnych miesiącach te nowoczesne narzędzia, o które wzbogaciła się szkoła były w pełni wykorzystane. Chcemy upowszechniać nowe technologie i te zajęcia staną się zajęciami otwartymi.
Plan pracy zespołu:

 •     opracowanie dokumentacji zespołu- przygotowanie planu pracy zespołu
 •     obserwacje zajęć przeprowadzanych z wykorzystaniem narzędzi pozyskanych przez szkoły
 •     spotkania dyskusyjne – omawianie przebiegu zajęć, wykorzystania narzędzi pozyskanych przez szkołę
 •     pisanie sprawozdań ze spotkań
 •     opracowanie scenariuszy do publikacji
 •     założenie zakładki na stronie internetowej szkoły (zamieszczanie informacji o programie i realizacji zadań )
 •     zamieszczanie informacji na stronie www.czecho.pl oraz stronie Urzędu Miasta o programie i realizacji zadań


Harmonogram pracy zespołu


Listopad 2018

 •     spotkanie organizacyjne, opracowanie dokumentacji zespołu- przygotowanie planu pracy zespołu,  przydział zadań, opracowanie harmonogramu
 •     założenie zakładki na stronie internetowej szkoły (zamieszczanie informacji o programie i realizacji zadań)


Grudzień 2018

 •     obserwacja zajęć w Szkole Podstawowej nr 8,
 •     spotkanie dyskusyjne – omówienie przebiegu zajęć, wykorzystania narzędzi pozyskanych przez szkołę.
 •     obserwacja zajęć w Katolickiej Szkole Podstawowej,
 •     spotkanie dyskusyjne – omówienie przebiegu zajęć, wykorzystania narzędzi pozyskanych przez szkołę.


Styczeń 2019

 •     obserwacja zajęć w Szkole Podstawowej nr 6,
 •     spotkanie dyskusyjne – omówienie przebiegu zajęć, wykorzystania narzędzi pozyskanych przez szkołę.
 •     obserwacja zajęć w Szkole Podstawowej nr 8,
 •     spotkanie dyskusyjne – omówienie przebiegu zajęć, wykorzystania narzędzi pozyskanych przez szkołę.


Luty 2019

 •     obserwacja zajęć w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2,
 •     spotkanie dyskusyjne – omówienie przebiegu zajęć, wykorzystania narzędzi pozyskanych przez szkołę.
 •     obserwacja zajęć w Szkole Podstawowej nr 3,
 •     spotkanie dyskusyjne – omówienie przebiegu zajęć, wykorzystania narzędzi pozyskanych przez szkołę.


Marzec 2019

 •     obserwacja zajęć w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1,
 •     spotkanie dyskusyjne – omówienie przebiegu zajęć, wykorzystania narzędzi pozyskanych przez szkołę.
 •     obserwacja zajęć w Katolickiej Szkole Podstawowej,
 •     spotkanie dyskusyjne – omówienie przebiegu zajęć, wykorzystania narzędzi pozyskanych przez szkołę.
 •     obserwacja zajęć w Szkole Podstawowej nr 3,
 •     spotkanie dyskusyjne – omówienie przebiegu zajęć, wykorzystania narzędzi pozyskanych przez szkołę.


Kwiecień 2019

 •     obserwacja zajęć w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1,
 •     spotkanie dyskusyjne – omówienie przebiegu zajęć, wykorzystania narzędzi pozyskanych przez szkołę.
 •     obserwacja zajęć w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2,
 •     spotkanie dyskusyjne – omówienie przebiegu zajęć, wykorzystania narzędzi pozyskanych przez szkołę.


Maj 2019

 •     obserwacja zajęć w Szkole Podstawowej nr 6,
 •     spotkanie dyskusyjne – omówienie przebiegu zajęć, wykorzystania narzędzi pozyskanych przez szkołę.
 •     Podsumowanie działań w ramach "Sieci współpracy Czechowice-Dziedzice".

 

Copyright© 2022 Szkoła Podstawowa nr 3