image1 image2 image3

Linki

INSTYTUCJE OŚWIATOWE I RZADOWE:

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Rzecznik Praw Dziecka
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów
Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny - Katowice
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny - Bielsko-Biała

INNE PRZYDATNE ADRESY:

Towarzystwo Przyjaciół Czechowic-Dziedzic
"Vademecum dla rodziców - Komputer i Internet w domu"
Wspólna publikacja Biura Rzecznika Praw Dziecka i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Kompleksowy poradnik dla rodziców, w którym znajdziemy mniej i bardziej zaawansowane informacje o komputerach stacjonarnych, programach komputerowych, zagrożeniach.
Szkoła bez przemocy

Rodzina 3+
Rodzina 3+ to program realizowany przez Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach mający na celu PROMOWANIE modelu rodziny wielodzietnej, PROMOWANIE pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej oraz WSPIERANIE rodzin wielodzietnych poprzez zwiększenie dostępu do kultury, rekreacji i sportu oraz innych dóbr i usług.

Copyright© 2023 Szkoła Podstawowa nr 3