image1 image2 image3

Dokumenty szkolne

Regulamin Szkoły

Statut szkoły

 

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin świetlicy

Regulamin korzystania ze stołówki

Program Wychowawczy Szkoły

Program wychowawczo-profilaktyczny

Zasady zachowania się na korytarzach

Zarządzenie Siłownia na wolnym powietrzu

Regulamin rekrutacji do przedszkoli

Zakres ubezpieczenia

Regulamin Biblioteki i MCI

Regulamin korzystania z placu zabaw

Regulamin korzystania z obiektów i urządzeń sportowych

Szkolny zestaw programów nauczania na rok 2019/2020

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2020/2022

Karta zgłoszenia do przedszkola

Zarządzenie nr 2/2014/2015  z dnia 5 września 2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2014/2015

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 2/2014/2015

Procedura selekcji nieaktualnych lub zniszczonych podręczników sfinansowanych z dotacji celowej MEN.

Procedura zwrotu kosztu podręczników lub materiałów edukacyjnych zniszczonych lub zagubionych przez ucznia.

Zarządzenie nr 9/2020/2021 z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Szkole Podstawowej nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Czechowicach-Dziedzicach

Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Szkole Podstawowej nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Czechowicach-Dziedzicach

Copyright© 2022 Szkoła Podstawowa nr 3