image1 image2 image3

Kompleks sportowy

Cofnijmy się w czasie do roku 1963, kiedy to przystąpiono do budowy boiska szkolnego, bieżni, dwóch skoczni i parku szkolnego. Na ten cel Inspektorat Oświaty przekazał 20 000 zł, a członkowie Komitetu Rodzicielskiego zobowiązali się do czynu społecznego na sumę 20 000 zł. W pracach uczestniczyli rodzice i młodzież klas starszych pod opieką nauczycieli.


 

W roku szkolnym 1973/74 Komitet Rodzicielski przy wydanej pomocy zakładu opiekuńczego fabryki Kontakt oraz Elektromontażu z Katowic wyasfaltował boisko szkolne, bieżnię i wybudował skocznię w dal. Przy budowie boisk pracowali również uczniowie z klas starszych i chłopcy z OHP. 

Ten obiekt sportowy dobrze służył uczniom naszej szkoły przez następne lata. Jednak z upływem czasu zmieniały się standardy techniczne i dotyczące bezpieczeństwa na obiektach sportowych. Stąd od roku 2005 Dyrekcja czyniła starania, aby przy szkole powstał nowy kompleks sportowy.

 

 

Dzięki przychylności władz miasta w roku 2008 został wykonany projekt, a w 2009 firma Soła z Oświęcimia przystąpiła do jego realizacji.

Prace rozpoczęły się w połowie lipca 2009 r. od zrywania nawierzchni z boiska asfaltowego oraz trawy z drugiego obiektu.

 

 

 

 

Na nowo wytyczono pas rozbieżni do skoku w dal, który utwardzono i wyrównano, a następnie obudowano krawężnikami.

 

 

 


Z terenu boisk wywieziono wiele ciężarówek ziemi, kamieni, aby następnie ten obszar utwardzić, wyrównać i wysypać podłoże pod właściwe pokrycie boiska.

 

 

 

 

 

 

 

Wokoło boisk uporządkowano tereny zielone, przycięto drzewa i posiano trawę.

 

 

 

We wrześniu 2009 r. wykonano prace końcowe – powierzchnię jednego z boisk pokryto sztuczną trawą o grubości 6 cm a drugiego masą poliuretanową. Firma Comasport dostarczyła wyposażenie obiektów: bramki, kosze i piłko chwyty.

 

 

 

 


Nowy kompleks sportowy składa się z:

- boiska do piłki nożnej o wymiarach 20 x 40 m pokrytego sztuczną trawą

 


- boiska do piłki ręcznej, siatkówki i koszykówki pokrytego poliuretanem


- czterotorowej bieżni z poliuretanu


- skoczni w dal z rozbieżnią z tego samego materiału.


 

Cały obiekt jest oświetlony i usytuowany wśród zielonych terenów. Całkowity koszt budowy w wysokości 1 034 916,46 zł poniosła gmina z własnych środków.
Copyright© 2022 Szkoła Podstawowa nr 3