image1 image2 image3

Spis treści:
1. Powstanie szkoły i jej dzieje do 1939 roku.
2. 1939 – 1948. Szkoła – okupacja, wyzwolenie, odbudowa.
3. Dzieje szkoły w latach 1949 – 1999.
4. Dyrektorzy szkoły.

(c) Copyright by Barbara Pająk & Szkoła Podstawowa Nr 3 
im. Juliusza Słowackiego, 
Czechowice-Dziedzice 1999 
Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość niniejszej publikacji nie może być reprodukowana, używana na potrzeby innej publikacji ani przechowywana w żadnej bazie danych.

Opracowanie: Barbara Pająk
Korekta: Marian Szczotka 
Projekt okładki: Alojzy Markiel
Zdjęcia: Archiwum szkolne, zbiory Izby Regionalnej, Centrum Fotograficzne Żoczek

Wydano staraniem Dyrekcji i Komitetu Rodzicielskiego Szkoły Podstawowej Nr 3 
im. Juliusza Słowackiego w Czechowicach-Dziedzicach.

Copyright© 2022 Szkoła Podstawowa nr 3