image1 image2 image3

Innowacje pedagogiczne

W roku szkolnym 2017/2018 w naszej szkole w ramach zajęć koła wokalnego realizowana będzie innowacja pedagogiczna zatytułowana „Poszerzanie wiedzy z zakresu kultury krajów anglojęzycznych i rozwijanie zainteresowań artystycznych oraz lingwistycznych u uczniów poprzez aktywność wokalno-kulturalną”. Autorkami powyższej innowacji są Sława Pniok (muzyka) i Katarzyna Fura (język angielski).

Muzyka jest jedną z dziedzin sztuki, która kształtuje estetyczną wrażliwość człowieka. Tworzy ona nową rzeczywistość i jest wszechstronna w swoim oddziaływaniu – służy ludziom. Zachodzi zatem potrzeba przygotowania ucznia do  właściwego odbioru muzyki.

Niniejsza innowacja pedagogiczna jest próbą sprostania temu zadaniu.  Ma rozwijać ona liczne umiejętności uczniów, a zarazem dać realizującym ją nauczycielom spory margines dowolności i własnej interpretacji oraz podkreślać w swoich założeniach  ogromne znaczenie roli, którą pełni kultura i sztuka w życiu każdego człowieka.

Innowacja jest propozycją realizacji edukacji kulturalno-językowej dla uczniów klas IV– VI, a zatem nie wprowadza sztucznych barier i podziałów na grupy wiekowe, pozwala na pełne współdziałanie dzieci w różnym wieku. Sprzyja to społecznemu rozwojowi, uczy współdziałania i współodpowiedzialności za drugą osobę.

Istotą innowacji jest rola jaką mają do spełnienia uczestniczący w zajęciach uczniowie: mogą oni być współautorami spotkań, mogą jasno precyzować, czy repertuar jest dla nich atrakcyjny, przez co będzie istniała możliwość ciągłego budzenia w nich zaciekawienia muzyką, kulturą, sztuką oraz językiem obcym.

Zadania i założone cele zmierzają w stronę rozwijania indywidualnych zdolności
i umiejętności wychowanków. Będzie to możliwe poprzez szereg podejmowanych działań muzycznych oraz naukę ruchu scenicznego i swobodnego zachowania się na scenie a także poszerzanie wiedzy z zakresu języka angielskiego. Wyjście z działaniami artystycznymi poza teren szkoły i obcowanie z żywą kulturą zapewni atrakcyjne warunki do rozwoju każdego, nawet mniej uzdolnionego dziecka.

Przedstawiona innowacja to odpowiedź na potrzeby dzisiejszej młodzieży, często niedowartościowanej i niedocenionej, która nie ma możliwości realizacji pasji i zamiłowań  do aktywności ruchowej i wokalnej. Program ten stwarza szansę na doskonalenie już zdobytych umiejętności językowych, pozwala odnieść sukces także tym, którzy wcześniej nie byli docenieni i zauważeni.

Czytaj więcej: Innowacje pedagogiczne

Euronuty 2017

27 listopada 2017r.  po raz kolejny wzięliśmy udział w 9 już edycji Konkursu Piosenki Obcojęzycznej „Euronuty 2017”, który zorganizowała Szkoła Podstawowa nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach. Do występu przygotowywał się cały 30-sto osobowy zespół wokalny, jednak wziąć udział w konkursie mogło tylko 6 uczestników. Naszą szkołę reprezentowały uczennice klas 6a i 6b – Gabriela Olek i Aleksandra Borgieł oraz cztery uczennice klas czwartych: Marta Ciołkiewicz, Anna Kopeć i Laura Trzcina z klasy 4d wraz z Aleksandrą Uchyła z klasy 4c. Gabrysia Olek wystartowała również w kategorii solistów. Zaprezentowała niezwykle trudny wokalnie utwór Mariah Carey pt. „Without you”. Następnie razem z pozostałymi uczestniczkami, już w kategorii zespołów, zaśpiewała utwór Michaela Jacksona pt. „Earth song”.

Bardzo wysoki poziom konkursu, świetne przygotowanie uczestników, trudny repertuar – to wszystko bardzo podniosło poprzeczkę wszystkim biorącym udział w muzycznych zmaganiach. Nasz zespół wokalny świetnie się zaprezentował w dwugłosowym wykonaniu piosenki Jacksona i zdobył jak najbardziej zasłużone III miejsce! Wszystkim uczestniczkom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Przegląd kolęd i pastorałek po angielsku

24 stycznia, podczas zorganizowanego w naszej szkole Przeglądu kolęd i pastorałek, wystąpił zespół wokalny z repertuarem angielskich piosenek świątecznych. Przegląd rozpoczęła znana ze świątecznej reklamy piosenka „Winter wonderland”. W oryginale śpiewana była przez Richarda Himbera już w 1934 r. W kolejnych latach wykonywali ją m.in.: Ella Fitzgerald, Chet Atkins, Brenda Lee, Aretha Franklin, Tony Bennett, Elvis Presley, Diana Ross, Neil Diamond, Ringo Starr, i wielu, wielu innych (ponad 300).
Zespół zaprezentował również kolędę „Silent night”. Jest ona  jedną z najbardziej znanych kolęd na świecie, po raz pierwszy wykonaną podczas pasterki w 1818 roku, w austriackim Oberndorf bei Salzburg. Autorem niemieckich słów był Joseph Mohr, melodię ułożył Franz Xaver Gruber. Przetłumaczono ją na ponad 300 różnych języków i dialektów, m.in. właśnie na język angielski.
Zespół wokalny złożył życzenia świąteczne i noworoczne anglojęzyczną piosenką „We wish you a Merry Christmas”. Do wspólnego śpiewu włączyła się cała szkolna społeczność.

Innowacja pedagogiczna 2019/2020

W roku szkolnym 2019/2020 w naszej szkole realizowana będzie kolejna innowacja pedagogiczna pt. „Poszerzanie wiedzy i umiejętności z języka angielskiego oraz rozwijanie zainteresowań artystycznych u uczniów poprzez aktywność wokalno-teatralną”

            Tym razem innowacją zostaną objęci chętni uczniowie klas V i VI uczęszczający
na zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia z języka angielskiego, na zajęcia artystyczne oraz uczniowie klas V-VI uczęszczający na zajęcia koła wokalnego. Innowacja będzie realizowana w oparciu o „Program koła angielskiego dla klas 6” stworzony przez mgr Katarzynę Fura w 2016r. a zmodyfikowany w 2019 r. oraz Program koła wokalnego dla klas IV – VI szkoły podstawowej” a także „Program zajęć artystycznych dla klas VI” stworzone przez mgr Sławę Pniok.

            Aktywność artystyczna w życiu dziecka jest bardzo ważnym czynnikiem wspomagającym jego rozwój, podobnie jak zabawa, książki czy film. Kontaktu ze sztuką nie należałoby ograniczać wyłącznie do roli odbiorcy. To również, a może przede wszystkim zabawy w teatr, które można rozpocząć z dziećmi już w najmłodszym wieku. W zajęciach teatralnych uaktywnia się fantazja dziecięca, rozwijają marzenia oraz kształtują
się zainteresowania. Ważnym aspektem zabaw teatralnych jest rozwój mowy, poprawności wypowiadanych słów, staranna dykcja. Poszerza się zakres i rozumienie słownictwa. Dziecko uczy się wiary we własne siły, poznaje swoje możliwości, kształtuje i rozwija umiejętności. Wspólne inscenizacje uczą dziecko współdziałania i współpracy z innymi, porozumiewania się w zespole, nawiązywania kontaktów.

            Dzieci najlepiej wzbogacają swoją wiedzę oraz doskonalą swoje umiejętności językowe i artystyczne poprzez działanie. W czasie prowadzenia innowacji będą wykorzystywane następujące formy aktywności:​ śpiew, słuchanie muzyki,, gra
na instrumencie, czytanie tekstów w języku angielskim, korzystanie z multimediów (oglądanie oryginalnego występu, fragmentów filmowej adaptacji „Kubusia Puchatka”, krótkich filmów animowanych), doskonalenie poprawnej wymowy, tłumaczenie nieznanego słownictwa.

Program ten stworzy szansę na doskonalenie już zdobytych umiejętności językowych. Ponadto, pozwoli odnieść sukces także tym, którzy wcześniej nie byli docenieni i zauważeni. Pomoże również rozwinąć indywidualne zdolności i umiejętności dzieci.

            Innowacja ma za zadanie wzbogacić edukacyjną ofertę szkoły a także stworzyć przyjazne i atrakcyjne warunki do rozwoju dzieci o różnym poziomie zdolności i możliwości. Celem, który przyświeca autorkom realizującym innowację jest zaproponowanie dzieciom zajęć będących odpowiedzią na ich potrzeby i pomagającym budować ich poczucie własnej wartości, sukcesu i wzajemnej akceptacji. W swoim założeniu innowacja ma wartość przede wszystkim edukacyjną, ale finalnie ma dać efekt profilaktyczny i posłużyć do promocji szkoły w środowisku lokalnym.

 

Copyright© 2022 Szkoła Podstawowa nr 3