image1 image2 image3

Złota Odznaka Honorowa za zasługi dla województwa śląskiego

W 2009 roku nasza szkołą została odznaczona Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Odznaka przyznawana jest osobom fizycznym oraz instytucjom państwowym, jednostkom samorządu terytorialnego, przedsiębiorcom, organizacjom społecznym i zawodowym, które całokształtem działalności, względnie realizacją swoich zadań na terenie województwa śląskiego przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju województwa.

Złota Odznaka ZNP

W 2009 r. Uchwałą Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego została przyznana naszej szkole Złota Odznaka ZNP za zasługi w dziedzinie oświaty, nauki, wychowania i postępu społecznego.

SP3 Honorowym Wolontariuszem Kapituły

Odznaczenie zostało przyznane w 2009 r. przez Kapitułę "DEUS CARITAS EST" za "wpajanie młodzieży pięknej chrześcijańskiej cnoty dzielenia się z jeszcze biedniejszymi od siebie i wsparcie Darami Akcji "Paczka Świąteczna Dzieci Śląska - Dzieciom Lwowa".

Copyright© 2022 Szkoła Podstawowa nr 3