image1 image2 image3

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2007/2008

Witamy w Szkole Podstawowej nr 3 na Lipowcu w Czechowicach-Dziedzicach w nowym roku szkolnym 2007/2008. 3 września 339 uczniów klas 1-6 i 13 dzieci w oddziale "0" rozpoczęło naukę w 14 oddziałach klasowych, liczących od 20 do 30 dzieci.

Witamy w Szkole Podstawowej nr 3 na Lipowcu w Czechowicach-Dziedzicach w nowym roku szkolnym 2007/2008. 3 września 339 uczniów klas 1-6 i 13 dzieci w oddziale "0" rozpoczęło naukę w 14 oddziałach klasowych, liczących od 20 do 30 dzieci. Oto wychowawcy poszczególnych klas:

1a-mgr Ilona Oślizło

1b-mgr Irena Markiel

2a-mgr Mariola Kozieł

2b-mgr Ilona Oczkowska

3a-mgr Danuta Czylok

3b-mgr Dorota Fic

4a- mgr Dorota Pysz

4b-mgr Wioletta Hankus

4c-mgr Joanna Dudek

5a-mgr Marzena Leszkiewicz

5b-mgr Sława Pniok

6a- mgr inż. Małgorzata Wątor

6b-mgr Janina Wiktorow

6c mgr Alicja Pilarczyk.

Akademię inaugurującą nowy rok szkolny uświetnili liczni goście: pan Andrzej Kamiński - dyrektor ZOPO, pan Antoni Beczała -radny oraz pan Wiesław Pochopień - członek Rady Osiedla "Południe". Życzyli oni uczniom oraz nauczycielom wielu sukcesów, wytrwałości w dążeniu do celów oraz owocnej współpracy w miłej atmosferze. Dyrektor szkoły mgr Danuta Łuszczak przedstawiła również nowych pracowników szkoły: panią Barbarę Matejko-sekretarkę, panią Ewę Czerwonkę- woźną, panią Katarzynę Furę- nauczycielkę języka angielskiego oraz panią Katarzynę Bulendę - wychowawczynię świetlicy. Przypomniano również uczniom o obowiązku noszenia szkolnych mundurków (dżinsowych kamizelek z logo szkoły) i nowym rozporządzeniu wprowadzającym do średniej ocen ze wszystkich przedmiotów ocenę z religii. Zaproszono rodziców do współpracy ze szkołą zwłaszcza w ramach Rady Rodziców, która uzyskała nowe kompetencje i zadania.

Podsumowanie IX Biegu Lipowca

IX Bieg Lipowca

Do„IX BIEGU LIPOWCA” zgłosiło się 590 zawodników, wzięło udział 460 uczestników z 21 placówek oświatowych z gminy Czechowice-Dziedzice i Bielska-Białej oraz Goczałkowic w tym:

2 Przedszkole nr 25 z Bielska-Białej 

3 SP - 2 w Czechowicach -Dziedzicach, 

4 SP - 4 w Czechowicach - Dziedzicach, 

5 SP - 5 w Czechowicach - Dziedzicach, 

6 SP - 7 w Czechowicach-Dziedzicach, 

7 SP - 1 w Ligocie, 

8 SP-3 w Ligocie, 

9 ZS w Zabrzegu, 

10 SP 25 Bielsko-Biała 

11 SP-3 w Czechowicach-Dziedzicach - gospodarz /147 uczestników/. 

Łącznie w kategorii szkół podstawowych wzięło udział 351 zawodników w tym 116 z klas I-III i 235 z klas IV-VI 

Szkoły gimnazjalne reprezentowane były przez Gimnazjum w Zabrzegu, w Goczałkowicach, Gimnazjum nr 1,2,3 w Czechowicach-Dziedzicach razem 77 zawodników. 

Wśród szkół ponadgimnazjalnych gościliśmy ZSTiL Czechowice-Dziedzice, LO Czechowice-Dziedzice, ZS Handlowo-Usługowych Czechowice-Dziedzice, ZSEEiM Bielsko-Biała, ZSZiR Bielsko-Biała; razem 23 zawodników. 

Tym razem w biegu mężczyzn wzięło udział 3 zawodników - Marcin Gola,  Paweł Dudek, Jan Talik. 

W kategorii kobiet wzięło udział 6 zawodniczek - Dorota Mazur-Świętek, Monika Szczygielska, Bernadetta Berger, Ewelina Denisz, Zofia Leśkiewicz, Maria Płoskonka. 

Wyniki >>>

Święto Patrona Szkoły

17 października uroczyście obchodziliśmy Święto Patrona Szkoły- Juliusza Słowackiego, w tym roku przygotowane przez uczniów klas 6 pod opieką wychowawców: mgr A. Pilarczyk, mgr inż. M.Wątor i mgr J.Wiktorow oraz pomocy mgr S.Pniok i mgr M.Czorny. Na początku akademii dyrektor szkoły- mgr D.Łuszczak powitała najwyższe władze samorządowe i oświatowe: pana M. Błachuta- burmistrza Czechowic-Dziedzic, pana A. Kamińskiego- dyrektora ZOPO, pana P.Kurczyka - przewodniczącego Rady Osiedla „Południe” oraz pana A. Beczałę- radnego.

Na wstępie uroczystości , za pomocą pokazu multimedialnego, przypomniano najważniejsze fakty i miejsca z biografii Juliusza Słowackiego. Nie mogło również zabraknąć recytacji najpiękniejszych wierszy patrona. Salwy śmiechu wywołała współczesna inscenizacja fragmentu „Balladyny”. Żałujcie , że nie widzieliście D.Pochopienia w roli Kirkora- przedsiębiorcy, któremu zepsuł się samochód, E. Głogowskiej – matki, J.Pochopień- Aldony i M.Gębali – tytułowej Balladyny!

Następna część spotkania to tradycyjny konkurs wiedzy o życiu i twórczości J.Słowackiego oraz historii i dniu współczesnym naszej szkoły. W równej i zaciętej rywalizacji brali udział uczniowie klas 4-6. Najlepsi w tej konkurencji byli: K.Kozubek z kl.4a, który zajął I miejsce, A. Żak z kl.6c- II miejsce i J.Wróbel z kl. 6b-III miejsce. Laureaci tego konkursu otrzymali dyplomy oraz cenne nagrody książkowe.

W ostatniej części uroczystości uczniowie z klasy 6b przypomnieli historię szkolnego „niebieskiego mundurka” i nadszedł czas na zabawę- prezentację projektów szkolnych ubrań wymyślonych przez kreatorów mody z klas starszych! Uczniowie wykazali się dużą dozą fantazji, humoru oraz pokazali swoje umiejętności taneczne. W popołudniowej części uroczystości brały udział klasy 1 i 2 z wychowawcami oraz rodzice „pierwszaków”. Tradycyjne pasowanie na ucznia „Trójki „ było dla wszystkich wielkim przeżyciem!

Emerytowani pracownicy oświaty w Trójce

Do tradycji Szkoły Podstawowej nr 3 należą spotkania środowiskowe organizowane przez Sekcję Emerytów ZNP w Czechowicach-Dziedzicach, które odbywają się dwa razy w roku. Dnia 24 października emerytowani nauczyciele z naszego miasta świętowali Dzień Edukacji Narodowej.

Uroczystość odbyła się w szkolnej auli, gdzie młodzież i nauczyciele z gościnnej „Trójki” przygotowali pięknie udekorowane stoły, słodki poczęstunek oraz kolorowe kartki wykonane przez dzieci pod opieką mgr J. Dudek. Licznie przybyłych gości powitali: mgr D.Łuszczak- dyrektor SP nr 3 i pani Cz. Kisza- przewodnicząca Sekcji Emerytów.

Z okazji Dnia Nauczyciela złożyli życzenia: pan M.Błachut- burmistrz Czechowic-Dziedzic, pani U.Gazda- prezes ZNP , pan A.Kamiński- dyrektor ZOPO. Następnie wychowankowie z klas 6 zaprezentowali program artystyczny pt. „Piosenka europejska” przygotowany przez mgr inż. M.Wątor oraz mgr S.Pniok.

Na zakończenie młodzież złożyła specjalne życzenia Jubilatom: pani I.Adamowicz, pani M.Bik, pani I Madze, pani J. Szary, pani J. Szei, pani M.Wilczek, pani E. Szpaczek, pani R. Szary- Okońskiej, pani M. Niemczyk. Pani A. Kruczek otrzymała Złotą Odznakę ZNP na długoletnie pełnienie funkcji wiceprezesa oddziału.

Spotkanie z J.Papuzińską

Spotkanie z J. Papuzińską

15 listopada odbyło się spotkanie znanej pisarki - J.Papuzińskiej z uczniami naszej szkoły. Poetka czytała teksty swoich najnowszych kołysanek i , co najbardziej zainteresowało obecnych, odpowiadała na pytania dzieci ,dotyczące warsztatu pracy pisarza oraz jego życia. Uczniowie klas 1-3 pochwalili się recytacją jej wierszy. Spotkanie minęło w bardzo przyjemnej i sympatycznej atmosferze.

Stypendyści w operze

Dzięki życzliwości finansowej Pana Piotra Beczały 26 listopada 2007 roku uczniowie klasy 4a oraz stypendyści z pozostałych klas, pod opieką mgr S. Pniok, mgr D.Pysz i mgr U. Ochman, mieli możliwość obejrzenia w teatrze krakowskim przedstawienia operowego pt . "Mozart". Spektakl pokazywał najważniejsze fakty z życia i twórczości wielkiego mistrza. Młodzież była zachwycona oprawą muzyczną i grą sceniczną aktorów. Dla wielu dzieci był to pierwszy kontakt z obszarami kultury, z którymi nie stykają sie na co dzień.
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 3 oraz dzieci i opiekunowie serdecznie dziękują Ofiarodawcy , absolwentowi naszej szkoły, Panu Piotrowi Beczale za przekazanie nagrody przyznanej Mu przez Miasto Czechowice-Dziedzice na rzecz propagowania kultury w naszej szkole.

Szkoła w obiektywie kamery

Dnia 17 grudnia 2007 r. w naszej szkole zostały uruchomione kamery. Znajdują się one na korytarzach wszystkich pięter. Kolejne obejmują teren wokół szkoły m.in. przystanek autobusowy, parking, boisko i wejście do budynku.
Przedsięwzięcie to zostało sfinansowane z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej ( 80%) oraz Urzędu Miasta Czechowice-Dziedzice (20%).
Kamery maja na celu poprawę bezpieczeństwa w szkole i w jej okolicy. Dzięki nim obiekty w pobliżu budowli nie będą dewastowane.

Święta tuż, tuż...

Dnia 21 grudnia odbyło się w naszej szkole przedstawienie jasełkowe wykonane przez klasę 4a i młodszych uczniów pod opieką; mgr J. Maturę, mgr S. Pniok, mgr I. Oślizło, które wprowadziło nas w świąteczny nastrój i przypomniało historię Jezusa. Następnie udaliśmy się do klas, aby przygotować klasowe wigilijki. Stoły były ozdobione kolorowymi stroikami oraz smakołykami przygotowanymi przez nas (z dużą pomocą rodziców). Złożyliśmy najlepsze życzenia, które również przesyłamy wszystkim Czytelnikom naszej strony internetowej:

Marzeń, o które warto walczyć,
Radości, którymi warto się dzielić,
Przyjaciół , z którymi warto być,
Nadziei, bez której nie da się żyć.

Uczennice kółka polonistycznego z kl. 6a

Rekolekcje

Drodzy Rodzice! W dniach 3,4 i 5 marca odbędą się rekolekcje wielkopostne dla uczniów naszej szkoły. W tym czasie nie będzie zajęć dydaktycznych, natomiast będzie działać świetlica szkolna od godziny 8 do 15. Bardzo prosimy o wypełnienie deklaracji (wychowawcy rozdali je uczniom), czy Państwa dziecko będzie korzystało w tych dniach z zajęć świetlicy i obiadu (suchy prowiant).

Warsztaty teatralne

Czy znasz odpowiedzi na pytania:
Z jakich części składa się scena?
Jak poprawnie poruszać się na scenie?
Co to znaczy zabarwiać myśli?
Czym zajmuje się w teatrze maszynista?
Co to jest rekwizyt?
Uczniowie klas 4 i 5 uczestniczyli w dniu 2.04.2008r. w warsztatach teatralnych, prowadzonych przez aktora Teatru Polskiego w Bielsku- Białej pana J. Dziedzica, więc z pewnością znają odpowiedzi na te pytania. Dodatkowo mogli sprawdzić swoje praktyczne umiejętności aktorskie na prawdziwej scenie w szkolnej auli. Zajęciom towarzyszyły wielkie emocje, salwy śmiechu i częste brawa. Może wśród uczestników zajęć kryje się przyszła gwiazda teatru i filmu?

Copyright© 2023 Szkoła Podstawowa nr 3