image1 image2 image3

Strona główna

Asystentura Comeniusa

Asystent - Simona Cofano (Włochy)

Czas trwania asystentury – 3 miesiące (1.03.2010 r. – 15.06.2010 r.)

Od dnia, w którym Narodowa Agencja poinformowała szkołę, że gościć będzie Asystenta Comeniusa, opiekun asystentury wraz z nauczycielem języka angielskiego pozostawały w stałym kontakcie mailowym z Simoną. Dużą pomocą przy planowaniu pobytu naszego gościa był udział opiekuna w spotkaniu wprowadzającym zorganizowanym przez Narodową Agencję oraz możliwość zaciągnięcia informacji i skorzystania z doświadczeń placówek, które już wcześniej gościły asystentów. Spotkaliśmy się również z dużą życzliwością pracowników NA w rozwiązywaniu różnych problemów związanych z organizacją asystentury.

Niezwłocznie po potwierdzeniu przez Simonę przyjazdu do naszego kraju, wspólnie z całą społecznością szkolną ustaliliśmy harmonogram działań oraz skupiliśmy się na poszukiwaniu odpowiedniego mieszkania dla naszego gościa. Asystentka zamieszkała z rodziną jednego z nauczycieli oraz korzystała ze zorganizowanych na terenie szkoły obiadów.

Przed pierwszym spotkaniem z Asystentką przygotowano apel, podczas którego uczniowie zostali poinformowani o przyjeździe Asystenta. Z okazji przyjazdu naszego gościa przygotowaliśmy gazetkę powitalną, na której zamieszczono opis kraju oraz miejscowości, z której pochodzi Simona. Asystentka w towarzystwie nauczyciela j. angielskiego odwiedziła wszystkie klasy, gdzie przedstawiła się i odpowiedziała na pierwsze pytania uczniów. Na szkolnej stronie internetowej zamieszczono informację o przyjeździe Asystenta oraz zorganizowano spotkanie Rady Rodziców, w którym wzięła udział Simona. Asystentka została oficjalnie przedstawiona na odbywającym się w naszej szkole spotkaniu emerytowanych nauczycieli i pracowników oświaty, w którym brali udział również dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych oraz przedstawiciele Urzędu Miasta. Skorzystaliśmy z zaproszenia zaprzyjaźnionej szkoły, gdzie Simona miała okazję wziąć udział w zajęciach Klubu Śródziemnomorskiego. Asystentka wzięła również udział w spotkaniu w gimnazjum na specjalne zaproszenie pani bibliotekarki na zajęcia "na szkle malowane".

Przez pierwszy tydzień asystentury Simona obserwowała zajęcia szkolne, poznawała uczniów oraz pracowników szkoły. Przygotowała również swoje zaplecze do pracy głównie poprzez zakup oraz gromadzenie potrzebnych materiałów. Asystentka miała okazję porównać metody nauczania i przebieg lekcji podczas obserwowanych zajęć z różnych przedmiotów. Simona poznała zaplecze i możliwości techniczne szkoły, gdzie najbardziej zainteresowały ją pomoce dydaktyczne mogące być wykorzystane w jej pracy z dziećmi.

Również w ciągu trwania asystentury Simona obserwowała zajęcia lekcyjne, jak i pozalekcyjne, co dało jej możliwość poznania podstawowych metod oraz organizacji pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w klasach I-III oraz IV-VI szkoły podstawowej. Nasz gość zapoznał się z systemem szkolnictwa w Polsce, sposobem oceniania oraz z regulaminem i kryteriami oceny zachowania. Asystentka miała okazję poznać również sposoby prowadzenia dokumentacji szkolnej oraz pracę rady pedagogicznej.

Po początkowym etapie wizyty naszego gościa został zawarty kontrakt pomiędzy Asystentem a szkołą goszczącą określający zobowiązania szkoły wobec Asystenta, jak i obowiązki Asystenta. Wspólnie z Simoną przygotowaliśmy plan zajęć, który uwzględniał jej zainteresowania zawodowe.

Podejmowane działania i projekty były omawiane na bieżąco z opiekunem. Pod koniec każdego tygodnia szczegółowo omawiano harmonogram prac na następny tydzień. Plany pracy analizowane były przeważnie podczas towarzyskich spotkań weekendowych, które były doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń dotyczących pracy z dziećmi zarówno w polskiej jak i włoskiej szkole.
Tygodniowy plan zajęć obejmował:
- Koło plastyczne dla uczniów klas młodszych i starszych– 5 h
- Zajęcia artystyczne w oddziale przedszkolnym– 1 h
- Nauka j. włoskiego dla uczniów klas 1-3 oraz 4-6 – 5 h
- Nauka j. włoskiego dla dorosłych – 1.5 h
- Nauka gotowania dla uczniów– 1.5 h
- Obserwacja i współprowadzenie zajęć lekcyjnych – 2 h
- Udział w spotkaniach Szkolnego Klubu Europejskiego– 2 h

Zarówno dzieci, jak i dorośli (nauczyciele i rodzice) uczestniczyli w lekcjach j. włoskiego, podczas których nauczyli się wielu podstawowych zwrotów. W naszej szkole odbyły się również zajęcia, na których dzieci poznawały określenia matematyczne i geograficzne w j. włoskim.

Nasi uczniowie mieli możliwość poznania informacji na temat Programu Asystentura Comeniusa, umiejętności komunikowania się w różnych językach, poznania kultury Włoch, praktycznego gotowania niektórych potraw, piosenek włoskich i optymizmu płynącego z zachowania i mentalności mieszkańców Europy Południowej.

Grono pedagogiczne pogłębiło swoje wiadomości na temat Włoch poprzez rozmowy z Asystentką dotyczące różnorodności zabytków, historii, walorów turystycznych, sławnych Włochów oraz przede wszystkim kuchni włoskiej. Simona przybliżyła nam wiele ciekawostek związanych z jej krajem, szczególnie sytuację polityczną zwłaszcza w odniesieniu do włoskiego systemu oświaty.

Dzięki wizycie Simony poznaliśmy nowatorskie metody pracy z dziećmi na zajęciach artystycznych, które obejmowały nie tylko na twórczą pracę samą w sobie, ale pełniły funkcję terapii i skupiały się na aspekcie psychologicznym pracy twórczej dziecka. Ciekawą metodą pracy Asystentki była kombinacja pracy samodzielnej i grupowej dzieci, co miało znaczny wpływ na poprawienie wzajemnych relacji między uczniami.

Simona stopniowo poznawała język polski dzięki codziennym kontaktom z pracownikami szkoły oraz uczniami. Stwierdziła, że gramatyka i fonetyka są bardzo trudnymi i skomplikowanymi aspektami języka polskiego. Po trzech miesiącach asystentury potrafiła posłużyć się niektórymi słowami oraz zwrotami, ponadto zaskakująco dobrze rozumiała sens wypowiedzi w języku polskim.

Asystentka rozwijała umiejętność posługiwania się językiem angielskim poprzez rozmowy z nauczycielami, tłumaczenie poleceń w czasie prowadzonych zajęć oraz poprzez "gościnne" uczestnictwo w kursie języka angielskiego, który odbywał się w czechowickim oddziale szkoły językowej BEST z siedzibą w Tychach. W ramach rewanżu Simona poprowadziła zajęcia, jako „native speaker” dla uczestników kursu języka włoskiego.

Asystentka spędzała bardzo aktywnie wolny czas, poznając najbliższą okolicę (Czechowice-Dziedzice i Bielsko-Biała) oraz kulturę regionu. Uczestniczyła w organizowanych wycieczkach do miejsc pamięci narodowej (Oświęcim, Brzezinka) oraz miejsc wartych zobaczenia - np. pałac w Pszczynie, Kraków (Krakowski Kazimierz, Wawel wraz z kryptą królewską i Dzwonem Zygmunta, Smocza Jama, Stare Miasto, Kopiec Kościuszki). Zwiedzała muzea, zabytki, poznawała legendy i historię odwiedzanych miejsc. Simona wzięła udział w wycieczkach szkolnych do Kopalni Soli w Wieliczce oraz do Śląskiego Planetarium i zoo w Chorzowie. Asystentka brała udział w wydarzeniach kulturalnych na terenie szkoły (akademiach, spotkaniach, występach dzieci). Wraz z uczniami szkoły uczestniczyła w spektaklu "Kopciuszek" w Operze Krakowskiej. Studiowała przewodniki, foldery otrzymywane w prezencie. Chętnie próbowała polskich tradycyjnych dań biorąc udział w spotkaniach towarzyskich z rodzinami pracowników szkoły.

Na podsumowanie pobytu Simony w naszej szkole został przygotowany specjalny program FESTA ITALIANA dla dorosłych oraz DZIEŃ WŁOSKI dla uczniów. Przygotowano prezentację multimedialną z pobytu Asystenta w naszej szkole, która została przedstawiona w czasie pożegnalnego spotkania rodzicom, uczestnikom kursu językowego dla dorosłych, zaproszonym gościom oraz uczniom. Ponadto zorganizowano wystawę fotograficzną oraz wykonano obrazkowy kalendarz dokumentujący pobyt Simony w naszym kraju.

Wizyta Asystentki Comeniusa była cennym doświadczeniem oraz wyzwaniem przede wszystkim pod względem językowym dla całej społeczności szkolnej. Program naświetlił potrzebę nauki języków obcych oraz pomógł w rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych uczniów zarówno w języku angielskim jak i języku ojczystym Simony. Na szczególną uwagę zasługuje pozytywny wpływ kontaktu z językiem obcym na otwartość, entuzjazm i chęć do nauki wśród uczniów i nauczycieli. Mieliśmy okazję poznać liczne elementy kultury śródziemnomorskiej oraz wiele interesujących rozwiązań oraz pomysłów, dzięki którym nasza praca może stać się bardziej satysfakcjonująca dla nas oraz naszych podopiecznych. Cieszymy się, że mogliśmy uczestniczyć w programie Asystentura Comeniusa również ze względu na zawiązane przyjacielskie relacje z Simoną, z którą pozostajemy w stałym kontakcie mailowym.  

Copyright© 2022 Szkoła Podstawowa nr 3